BWT:s mobila ultrafilteranläggning är påväg!

11.9.2015 13:40  

”Nu är vår mobila ultrafilteranläggning färdig och rullar ut för sitt första test.

Anläggningen har en maximal kapacitet på 20 m3/h och kan användas till testkörning eller där ett temporärt vattenbehov finns.
Tack vare fjärrövervakningen kan anläggningen övervakas, styras och optimeras från distans, vilket minskar personalbehovet och sänker driftskostnaderna.

BWT:s mobila ultrafilteranläggning är ett välkommet komplement till övriga uthyrningsanläggningar. Kontakta oss om ni vill veta mer!”