VARIM-seminarium 9-10 februari i Malmö

1.2.2016 8:00  

 VARIM är en branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produkt-specialister inom området vattenrening och vattenbehandling. VARIMs huvuduppgift är att utvidga samarbetet inom branschen samt öka insikten hos stat, kommun och allmänhet om vikten av att rening av vatten fungerar väl och effektivt. VARIM är en branschorganisation inom TEBAB.

Med representanter i styrelse och arbetsgrupper är BWT Vattenteknik en aktiv medlem i VARIM.

VARIM kommer att genomföra ett seminarium i ämnet "Genrerationsväxling i din VA-anläggning" 9-10 februari i Malmö.

Seminariet vänder sig till beslutsfattare och driftpersonal inom avlopps- och dricksvattenhantering

Föreläsningarna delas in i fem stycken block:
"Energieffektivisering", "Arbetsmiljö", "Högflödesbelastning/dagvattenrening",
"Membranteknik" och "Desinficering".

Vår projektchef Johan Lönnergård kommer att berätta om hur membranteknik kan användas för beredning av dricksvatten genom avsaltning av havsvatten.

Moderatorer är Åsa Westlund Sweco och Paul Molin BWT Vattenteknik.


Besök www.varim.se för med information.

Anmäl er snarast då antalet platser är begränsade.