Tillbaka

BWT E1 HWS

Produktinformation

  • Skyddar ditt dricksvatten mot partiklar och andra föroreningar
  • Filterinsatsen byts ut på ett par sekunder.
  • Inga verktyg behövs
Produktinformation

Partikelfilter BWT E1  - maximalt skydd och högsta hygienstandard

Marknaden är full av olika partikelfilter. Gemensamt för de flesta filter är dock att filterpatronen byts ut för sällan eftersom användaren antingen glömmer bort bytet eller känner sig obekväm med åtgärden då verktyg tappas bort och varken filter eller patron är estetiskt tilltalande. 

BWT har utvecklat ett partikelfilter, BWT filter E1 som förenklar det hela.

Byte av filterpatronen är så enkelt att användaren kan utföra åtgärden på ett par sekunder:

  • Lossa låsanordningen, vattentillförseln stängs av automatiskt
  • Höj handtaget, filterpatronen kommer ut automatiskt
  • Filterpatronen kan avlägsnas utan direktkontakt med förbrukad patron
  • Sätt i den nya filterpatronen, fäll ner handtaget och lås.

 

Klart på mindre än 30 sekunder!

BWT har minimerat riskerna med kontaminering vid filterpatronbyte då kontakt med vätskeberörda delar inte förekommer!

Filtret påminner självt om filterpatronbyte genom lysdiodindikering

Ingen video finns tillgänglig
Ingen nerladdning tillgänglig