BWT Fumatech

Skapa energi med vattenteknologi

 

Väte och syre producerar vatten och energi !

Bränslecellen arbetar efter denna princip, en princip som upptäcktes för 200 år sedan. Nu står metoden inför sitt genombrott. Väte är en idealisk energikälla på grund av att det innehåller tre gånger så mycket energi jämförelsevis med andra fossila bränsle som gas, kol och olja. I moderna bränsleceller separeras väte och syre med hjälp av protonledande membran, energin genereras som en biprodukt i en process som inte belastar miljön.

 

Den kemiska energin konverteras direkt till ström och värme i den elektro-kemiska processen. Bränslecellen är en effektiv energiomvandlare och en klimatsmart framtidslösning på våra energiutmaningar.

 

BWT:s dotterbolag FUMATECH-arbetar med forskning och utveckling

av innovativa membran (fumion®  och fumapem® polymembran), som utgör de centrala komponenterna i framtidens klmatsmarta energilösningar. 

Bränslecellmembran

Brennstoffzelle En bränslecell fungerar i huvudsak som ett batteri och kan användas för stationär produktion av el och värme i hushåll, mobila applikationer i bilar, bussar och fartyg samt för att driva bärbara elektroniska enheter

För vidare information

www.fumatech.com