Dricksvatten abstraktion genom
effektiv avsaltning av havsvatten

Behandling av havsvatten

Under flera decennier har det ökande globala resandet till exklusivare regioner av världen lett till att tillgången på dricksvatten inom den internationella hotellsektorn är en ännu större utmaning än tidigare, speciellt i regioner med
begränsad eller helt avsaknad av tillgång på grund eller ytvatten.

 

Under många år har BWT använt sig av tekniker listade nedan för
att via effektiv avsaltning producera den bästa möjliga dricksvattenkvaliten 
av havsvatten och därmed skapat en solid grund för utvecklandet av
hotell- och turistanläggningar.

 
BWT var det första företaget som tillverkade Omvänd Osmos system med
integrerad energiåtervinning med över 95% verkningsgrad.
Omvänd Osmos minskar energibehovet till ca 3-4 kWh/m3 jämfört med ett
genomsnitt av 6-7 kWh/m3 för konventionella system..

 

Fördelar för hotellägare

 

  • Produktion av bästa dricksvattenkvalitet

  • Långsiktig användning av vattenresurserna

  • Minskat behov av plastflaskor, resulterar i minskning
    av CO2 vilket bidrar till bättre miljöskydd.