Vattenrening för pannvatten och ångframställning

Vattenrening för pannvatten och ångframställning

Vattenrening för pannvatten och ångframställning. Olika standarder och föreskrifter gäller för ång-och varmvattenpannor .Dessa måste följas när man planerar åtgärder på befintlig anläggning eller vid nyinvestering. Effektiv pannvattenbehandling måste garantera driftsäkerheten på hela anläggningen.

 

Ett felaktigt vattenreningssystem kan leda till störningar på grund av:

  • Avlagringar (energiförluster och skador på pannmaterial)

  • Korrosion (höga reparationskostnader)

  • Höga driftskostnader (ökat behov av bottenblåsning)

 

Beroende på pannans kapacitet, råvattenkvalitet och kvalitetskrav på vattnet, väljs rätt vattenrening. BWT erbjuder följande processer: 

  • Avhärdning

  • Avsaltning med jonbytareteknik

  • Avsaltning med hjälp av omvänd osmos

  • Elektroavjonisering

  • Avgasning 

  • Dosering av kemikalier