Våra standardprodukter för individuella lösningarBWT ger optimal vattenbehandling för all industri och processvatten

Optimal vattenbehandling för all industri och processvatten

Optimal vattenbehandling för all industri och processvatten ställer krav på ändamålsenliga system gällande produktionsprocesser och produktkvalitet. Bristfälliga vattenbehandlingssystem kan orsaka problem, även i verksamheter där vatten spelar en mindre roll, eftersom matarvatten eller kylvatten används i cirkulationsprocesser i nästan alla områden inom kommersiell och industriell produktion.

 

BWT erbjuder ett brett spektrum av innovativa och avancerade tekniker för att behandla bland annat dricksvatten, vatten för pannor, kyl- och luftkonditioneringssystem samt värme- och processvatten i byggnader.