Dricksvattenproduktion genom effektiv
avsaltning av havsvatten från BWT.

Avsaltning av havsvatten

Den ökande turismen har gjort att olika resmål i världen har en allt större utmaning gällande försörjning av dricksvatten eftersom en begränsad eller ingen tillgång till grundvatten råder.

 

Under decennier har BWT levererat produkter och system för att utvinna friskt dricksvatten ur havet genom en effektiv avsaltning av havsvatten.

 

BWT var först med omvänd osmos aggregat som hade integrerad energiåtervinning med en verkningsgrad på över 95%.. Energibehovet kunde reduceras till cirka 2 kWh / m³ i stället för den genomsnittliga 3-4 kWh / m³ som erbjöds med traditionella system.