BWT vattenrening för slutna värmesystemFör en effektiv och säker drift av värmesystem.

Vattenrening för slutna värmesystem

Målet med vattenbehandling i slutna värmesystem är att förebygga korrosion och igenkalkning av rörsystemet och radiatorerna. Korrosionshastigheten i ett slutet värmesystem beror på rörmaterial, syrehalt och vattenkvaliteten.

 

Igenkalkning av värmesystemet beror i hög grad på vattenkvaliteten. 

  

 

BWT erbjuder ett brett produktsortiment för behandling av vatten i slutna system

 

  • Engångsfilter för påfyllning av värmesystemet – avhärdat eller avsaltat vatten

  • Mobil omvänd osmos anläggning, anläggning för påfyllning av avsaltat vatten

  • Mobil avhärdningsanläggning för påfyllning av avhärdat vatten

  • Avluftning för både mindre enfamiljshus och för större fastigheter.

  • Doseringsutrustningar

  • Mätutrustningar för analysering av vattenkvalitet