Vattenrening för dricksvattenVattenrening från BWT omvandlar ett råvatten
till ett friskt och säkert dricksvatten

Vattenrening för dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Även om vi normalt har en hög dricksvattenkvalitet i Sverige har det dessvärre visat sig att brister finns, inte minst i samband med bristfälliga hygienbarriärer mot bakterietillväxt. 

 

BWT har en lång tradition av vattenrening för dricksvatten i Sverige. Vår vattenrening som levererades på 1970-talet går fortfarande att finna på bland annat kommunala vattenverk runt om i Sverige.

 

Beprövad vattenrening har successivt kompletterats med den senaste tekniken.

  

Exempel på vattenrening

  • Jonbyte

  • Ozon

  • UV

  • MDA processer

  • Membran elektrolys

  • Membranteknik

  • Doseringsutrustning

  

Drinkin water