Kommunalt dricksvatten

Kommunalt dricksvatten

 

Den dagliga per capita konsumtionen av vatten är cirka 130 liter per individ. Vi använder vatten när vi dricker, lagar mat, badar, duschar och tvättar kläder.

 

BWT tillhandahåller standardprodukter och kundanpassad vattenrening. Våra filter som levererades på 1970-talet kan man fortfarande finna på vattenverk   runt om i landet.

 

Beprövad teknik kompletteras med de senaste innovationerna.  

 

 

Med vår kompetens kommer kommunalt dricksvatten att vara i säkra händer.

 
Drinking water for communies

 

Vattenrening för sjukhus

Tillgång till bästa möjliga vattenkvalitet är högsta prioritet på sjukhus och medicinska tillämpningar, men i många fall håller vattnet inte måttet.

Utan adekvat behandling, kan den byggsten för perfekt hygien och sanitära förhållanden, det vill säga vatten, medföra allvarliga hälsorisker.

 

Utan optimalt vatten kan rörsystem, dyra maskiner och all utrustning som används inom den medicinska och icke-medicinska sektorn skadas. 

 

Vi vägleder våra kunder inom sjukvårdssektorn genom varje steg, från vattenanalys till underhåll av vattenreningssystemet. Vi kan också erbjuda  lösningar för att spara vatten.