Vatten från borrad eller grävd brunn

Många människor i Sverige har egen vattentäkt i form av grävda eller borrade brunnar. Regelbunden inspektion av ett ackrediterat laboratorium rekommenderas om det används som dricksvatten.

 
Dricksvatten är vårt viktigaste näringsämne. Då vattnet i en brunn ofta förändras, gäller i synnerhet grävda brunnar är rekommendationen att löpande analysera brunnsvattnet. BWT erbjuder olika analyspaket, fysikaliskt-kemiskanalys, bakteriologisk- eller radonanalys. All analys sker naturligtvis via oberoende och ackrediterade laboratorier. Vid avsteg från rekommenderade gränsvärden erbjuds specifika lösningar för effektiv behandling av vattnet.

 

     

Ett utbud av olika BWT processer ksom an användas för att behandla vatten från egna brunnar:

 

BWT Filterteknik
BWT-Filtrering
BWT Enthärtung
BWT-Avhärdning

BWT Kalkschutz
 BWT-Kalkskydd

BWT Desinfektion
BWT-Desinfektion

Vill du göra en vattenanalys?

 - Beställ vattenanalyspaket