KylvattensystemBWT erbjuder effektiv vattenrening
för kylvattensystem

Vattenrening till kylvattensystem

 

Slutna system

Avhärdat eller avsaltat vatten kan i allmänhet vara tillräckligt för påfyllning när ett korrosionsbeständigt rörmaterial används. Beroende på vattenkvalitet och driftsförhållanden kan behandligen behöva kompletteras med indosering av kemikalier. 

 

Öppna system

Eftersom endast rent vatten förångas i kyltorn, ökar koncentrationen av salter i cirkulationsvattnet ständigt. För hög salthalt kan leda till avlagringar och korrosion i kyltorn och cirkulationsledningar. Ett kyltorn skall fungera på ett ekonomiskt och tillförlitligt sätt.

 

Standarden VDI 3803 föreskriver att kvaliteten på cirkulationsvattnet ska vara anpassat för de material som används i kylsystemet. 

 

Rekommenderade gränsvärden: 

Material i kontakt med kyltornets vatten  Konduktivitet  Kalcium halt  Klorid halt   Sulfat halt
    Ca Cl  SO4
  µS/cm mg/l  mg/l mg/l
Stål < 2200 > 20 < 200 < 325
Stål och belagda metaller < 2500 > 20 < 250 < 400
Plast och rostfritt stål < 3000   < 400

< 600

 

Cirkulationsvattnet ska så klart och färglöst som möjligt, och inte innehålla något sediment. Karbonat hårdhet  <4 ° dH, med kemisk hårdhetsstabilisering av <20 ° dH. En biocid bör läggas intermittent mot bakterier> 100,000 / ml.

 

Följande kan inträffa om ovan nämnt inte upprätthålls:

  • Försämring av värm-eller kylöverföring

  • Ökade förluster

  • Igensättningar av munstycken, ventiler och kylkanaler

 

Detta resulterar i:

  • Högre energi-och vattenförbrukning

  • Produktionsavbrott

  • Ökat underhåll