Vattenrening till livsmedelsindustrin

Kvaliteten på drycker är kopplad till kvaliteten på vattnet. Tillverkare av öl, alkoholfria drycker eller mineralvatten har helt olika krav på vattnets sammansättning. Samtliga delar dock samma behov av ett säkert och friskt vatten som inte:

 

 • Innehåller arom- och smak förstörande ämnen
 • Orsakar grumlighet
 • Inverkar på produktionsprocessen
 • Lämnar rost eller partiklar systemkomponenter eller i flaskor

Eftersom vattenkvaliten i varje källa har olika sammansättning krävs olika vattenreningsmetoder för att möta kundernas kvalitetskrav.

 .

  Ölbryggerier 

Smak, utseende och hållbarhet beror på vattnets sammansättning. I de flesta fall är rening av vattnet en nödvändighet eftersom det finns tekniska krav på vattnets maximala nitrathalt.


Juice tillverkning

Spädvatten till juiceproduktion måste i stort vara helt fritt från salter för att undvika reaktioner med koncentratet som resulterar i grumlighet och förekomst av smakhämmande ämnen.


Läsk tillverkning

Behandling av vattnet som används inom läsktillverkning är nödvändig för en produkt som är visuellt tilltalande och lämpligt för lagring. BWT erbjuder vattenrening för processvattnet, flasktvätt och flaskfyllningssystem.


Mineralvatten

Mineralvatten bör vara så naturligt som möjligt. Antalet behandlingsprocesser är därför begränsade. Vattenreningen avser främst reducering av järn, mangan och i vissa fall svavelväte. BWT har ett brett spektrum av beprövade och delvis patenterade vattenreningsprocesser för mineralvattentillverkning.

.

Vattenrening för livsmedelsindustrin

 • Membran teknologi

 • Jonbyte

 • Ozon teknologi

 • UV teknologi

 • Filtreringsteknologi

 • MDA processer

 • Membran elektrolys