1
2
3

Vattenrening till industri och process

Varken människor eller verksamheter kan överleva utan vatten. Vare sig det är ett litet kontor, en fastighet, ett sjukhus eller en industriverksamhet. Alla behöver vatten till uppvärmning och diskmaskiner, dricksvatten eller till processer inom industrin.

 

Inom livsmedelsindustrin, exempelvis bryggerier, mejerier och slakterier är rent vatten en nödvändighet för att uppnå högsta kvalitet på produkterna. Rent vatten är även av absolut högsta vikt inom läkemedels- och hälsoindustrin.

 

BWT - din professionella vattenreningspartner

 

Under årtionden har BWT visat sig vara en pålitlig partner inom vattenrening. 

Har du frågor eller bekymmer gällande vattenrening, kontakta oss!