Vattenrening till sjukhus och hälsosektorn

På ett sjukhus används vatten till en rad olika processer. Exempelvis används vatten på sjukhusets laboratorier, dialysstationer, sterilcentraler eller terapipooler.

 

Under närmare 40 år har BWT planerat och byggt banbrytande system för vattenrening på sjukhus. Allt från avancerade standardsystem till  komplexa, specialiserade lösningar.

 

Ett erfaret team av ingenjörer och tekniker samarbetar med kunden för att utveckla system som tar hänsyn till miljömässiga- och ekonomiska faktorer.

 

BWT tar ansvar från den första analysen av råvattnet, till driftsättning av vattenverket. Vi erbjuder utbildningar av sjukhusets driftspersonal och säkerställer funktionen på systemet med servicevtal. 

 

Vattenrening till sjukhus:

  • Central eller decentraliserad avhärdning

  • Järn och mangan borttagning

  • Centraliserad behandling av kall- och varmvatten

  • Behandling av matarvatten och vatten för uppvärmning

  • Vattenavhärdning för kök och tvättinrättningar

  • Vattenrening till sterilcentraler

  • Vattenrening till laboratorier

  • Legionellaförebyggande åtgärder