Vattenrening för kommunalt dricksvatten

Vattenrening för kommunalt dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Även om vi normalt har en hög dricksvattenkvalitet i Sverige har det dessvärre på senare åren visat sig att brister finns, inte minst i samband med bristfälliga hygienbarriärer mot bakterietillväxt. BWT har en lång tradition av  vattenrening för dricksvatten i Sverige. Vår vattenrening som levererades på 1970-talet går fortfarande att finna på bland annat kommunala vattenverk runt om i Sverige. Våra beprövade vattenreningsmetoder har successivt kompletterats med den senaste tekniken. Idag kan vi erbjuda ett brett standardprogram.Exempel på teknologier:

  • Membranteknologi 

  • Jonbyte

  • Ozon

  • UV

  • MDA processer

  • Membran elektrolsyer

  • Doseringspumpar