pH-höjande avsyrningsfilter för surt vatten

BWT avsyrningsfilter för neutralisering av surt vatten med pH-höjande effekt.

 

Nedfallande regn löser koldioxid ur luften i kontakt med jorden löses olika mineraler upp, i kalkrik jord löses kalk, i kalkfattig jord kan inte samma mängd kalk lösas men mängden upplöst koldioxid är den samma. Detta leder till att överskjutande aggressiv kolsyra bildas. Aggressiv kolsyra har ledningsangripande egenskaper i synnerhet på koppar. För att motverka detta används avsyrningsfilter som tillför vattnet mineraler, neutraliserar den aggressiva kolsyran och höjer därmed pH-värdet.

 

BWT avsyrningsfilter finns i två utföranden, antingen toppmonterad automatik eller med sidomonterad automatik.

Funktion och utförande

Under drift strömmar vattnet genom en filterbädd som består av dolomitmassa. Den aggressiva kolsyran neutraliseras genom att mineraler lakas ur filtermassan, detta innebär att filtermassan successivt reduceras och vid behov måste fyllas på. För att undvika att massan "bränner" och därmed filtrering uteblir backspolas filtren automatiskt.

BWT avsyrningsfilter finns i olika versioner

  • Filter med toppmonterad automatik

  • Filter med sidomonterad automatik

  • Filter med sidomonterat rörgalleri och separat automatikstyrning med PLC. Möjlighet att ansluta operatörspanel samt kommunikation till överordnat system

 

 

                   

 

Letar du efter konsumentfilter för denna applikation?  

 

Klicka här

 

 

 

 

Underhåll och service  

 

Klicka här