Elektrodialys

 

Elektrodialys är en membranprocess för separation av joner. Till skillnad från andra membranprocesser, är kärnan av elektrodialys ett elektriskt fält i stället för en tryckskillnad. I denna process avlägsnas joner från vattnet för att uppnå total avsaltning.

 

Kärnan i vårt electrodeionisation system är det patenterade SEPTRON ® EDI-modul, som är den enda EDI-modulen i Europa vars *spirallind* funktion utför den centrala uppgiften för systemet, det vill säga att uppnå den högsta nivån av vattnets renhet. Principen bygger på elektricitet i stället för kemi, och med denna teknik strömmar vattnet in i en kammare innehållande jonbytare. Den elektriska spänningen som är ansluten till elektroderna orsakar laddade joner såsom natrium och klor för att strömma in i en koncentratkammare där de sedan spolas ut.

 

Denna metod för elektrokemisk avsaltning är en patenterad BWT process som, eftersom den inte använder några kemikalier, även är miljövänlig.

 

 

SEPTRON ®-tekniken ger bästa vattenkvalitet med den lägsta ledningsförmågan och en hög standard på mikrobiologisk renhet. Samtliga behandlingssteg, från filtrering till elektrisk avsaltning, återfinns i en enda kompakt enhet.

 

Fördelar:

  • Bästa vattenkvalitet som uppfyller normerna för ultrarent vatten för en rad tillämpningar.

  • Kompakt och bekväm - kan användas i begränsade utrymme.

  • Användarvänlig och lågt underhåll

 

 

 Underhåll och service

  

Klicka här