UV-teknik från BWTEtt effektivt och miljövänligt sätt att bekämpa bakterier på.

UV-desinfektion

 

UV ljus är en erkänt effektiv och miljövänlig metod för att reducera halten av bakterier i vattnet. Metoden är helt fri från kemikalier. En UV anläggning är en bra lösning i dricksvatten sammanhang då man inte behöver dosera kemikalier till vattnet och på så sätt inte ändrar på vattents naturliga sammansättning.

 

BWT Disinfection

 

En UV anläggning används med fördel till:

 

 • Ventilations- och luftbefuktningssystem
  I moderna byggnadskonstruktioner används ofta utrustningar för styrning av luftfuktigheten. Dessa ventilations- och luftbefuktningssystem kan vara en dold källa till bakterietillväxt. En UV anläggning minskar risken för bakterier och är en säker installation utan tillsatser av kemikalier.

 

 • Kyltorn 
  Till kylvattnet tillsätts ofta biocider för att minska mängden patogener i vattnet. UV behandling i kombination med ozon är ett miljövänligt alternativ.

 

 • Processvatten inom industrin
  Patogenfritt vatten är ett krav i många framställningsprocesser. Vid hög UVC strålning uppnås en tillfredsställande patogenreduktion i vattnet.

 

 • Legionellabekämpning i varmvattensystemet
  Legionellabakterier är en dold fara i varmvattensystemet och kan smitta med den farliga legionärssjukan. UV desinfektionsutrustning är ett effektivt sätt att bekämpa legionella på.

Information om legionella

 

Letar du efter konsumentfilter för denna applikation?  

 

Klicka här

 

 

 

 

Underhåll och service

  

Klicka här