BWT humusfilter och nitratfilter

Humus eller egentligen humussyror är ursprunglingen förmultnade växtdelar som på olika sätt hamnar i råvattnet. Humusinnehåll kännetecknas av gult vatten och ofta av en lukt (sump). Ett vatten innehåller tusentals olika humussyror som till en början inte syns med blotta ögat. Till skillnad mot aktiva kolfilter som också reducerar humus dock med begränsad  verkningsgrad (10-60%) så fungerar vattenrening som bygger på jonbytesteknik mycket effektivt.

 

Hög nitrathalt kan indikera påverkan från avlopp, gödsling eller andra förorenings-källor. Halten bör inte överstiga 20mg/l, vid halt över 50mg/l kan vattnet vara hälsovådligt för barn p.g.a. risk för försämrad syreupptagning i blodet och anses därför otjänligt för matlagning och dryck.

 

Säker och ekonomisk drift har varit i fokus vid utvecklingen av BWT humusfilter och nitratfilter. Filterbehållarna är fyllda med jonbytare för humus- eller nitratreduktion. Utrustningen är volymstyrd vilket ger en ekonomisk drift eftersom regenereringsintervallerna utgår från verklig förbrukning.

 

Filterbehållare, saltkärl och stativ kan placeras efter egen önskan. Styrningen av utrustningen sker med en PLC som är kopplad till en panel i fronten på apparatskåpet där alla driftsparametrar kan övervakas.

 

                                    

 

Letar du efter konsumentfilter för denna applikation?  

 

Klicka här

 

 

 

 

Underhåll och service

  

Klicka här

 

 

 

 

 Bilder

 
    Det finns inga objekt att visa i den här vyn av listan Bilder.