BWT järnfilter och manganfilter

BWT järnfilter och manganfilter finns i två utföranden, antingen med toppmonterad automatik eller med sidomonterad automatik.

 

Funktion och utförande

Under drift strömmar vattnet nedåt genom filterbädden varvid föroreningarna avskiljs. För att erhålla optimal reningseffekt måste de i filtret uppsamlade föroreningarna periodvis avlägsnas, denna proccess sker med ett för respektive anläggning anpassat spolprogram. Spolprogrammet innefattar tryckavlastning, dränering, retur och renspolning. Filtertanken är tillverkad epoxyglaslaminat med en innertank av PE och konstruerad för ett max arbetstryck på 10bar, vilket uppfyller gällande tryckkärlsdirektiv enligt 97/23/EC module A.

 

BWT järn och manganfilter finns i olika versioner

  • Filter med toppmonterad automatik

  • Filter med sidomonterad automatik

  • FIlter med sidomonterat rörgalleri och separat automatikstyrning baserad på PLC med möjlighet att ansluta operatörspanel samt kommunikation till ett överordnat system.

 

 

 

                  

 

Letar du efter konsumentfilter för denna applikation?  

 

Klicka här

 

 

 

 

Underhåll och service

  

Klicka här