BWT sandfilter och aktivt kolfilter

BWT sandfilter och aktivt kolfilter finns i olika storlekar och kan fyllas med sand för partikelreduktion. Tillsammans med luftning kan filtren även användas för oxidering av järn. Aktivt kol reducerar lukt, färg och smak.

 

BWT Sandfilter

Vattnet passerar olika fraktioner av filterkis för mekanisk avskiljning av partiklar.

 

BWT Aktiva kolfilter

Vattnet passerar en filtermassa som består av granulerat aktivt kol med hög porositet. Föreningarna adsorberas mot filtermaterialet som mättas successivt. När filtermaterialets adsorbstionsförmåga upphör måste filtermaterialet bytas. Filtren används för reducering av humus, färg, lukt och smakförbättring.  

Vid klorerat råvatten kan filtren även användas för avklorering.

 

Exempel på utföranden

  • Filter med toppmonterad automatik
  • Filter med sidomonterad automatik

  • Filter med sidomonterar rörgalleri, separat automatstyrning med PLC vilket ger möjlighet att ansluta operatörspanel samt kommuniktation till överordnat system 

 

 

                

 

 

 

 

Letar du efter konsumentfilter för denna applikation?  

 

Klicka här

 

 

 

 

Underhåll och service 

 

Klicka här