1
2
3
Kök och badrum
Hushåll

Vattenrening för hushåll

Visste ni att i Sverige får cirka 1,2 miljoner människor vatten från egen vattentäkt. Så mycket som en femtedel av detta bedöms som otjänligt.

Ta inget för givet - kontrollera ditt vatten.

 

BWT Vattenteknik erbjuder vattenanalyser tillsammans med ledande ackrediterade laboratorier. Vattenanalysen bedöms och kommenteras av laboratoriets personal. Vid avsteg från gällande gränsvärden erbjuder BWT:s erfarna medarbetare ett kostnadsfritt förslag på vattenrening.

 

Aktuella frågeställningar

  

Vita utfällningar i sanitetsporslin och blandare?

Våra moderna avhärdningsfilter löser de flesta behov.

 

Läckande rör eller grönaktig ton i håret?

Våra pH höjande avsyrningsfilter är lösningen på ditt problem.

 

Bruna eller svarta missfärgningar på sanitetsprodukter och tvätt?

Vi har prisvärda järn- och manganfilter och kan svensk vattenproblematik

 

Vatten med partiklar, konstig färg, lukt och smak?

Aktivt kolfilter eller innovatiova jonbytare löser problemet

 

Risk för bakterier eller mikroorganismer i vattnet?

Ett UV-aggregat skapar en hygienbarriär på ett miljövänligt sätt

 

Fritt vandrande djur i närheten av egen brunn?

Kan innebära förhöja nitrathalter, åtgärdas med jonbytesfilter

 

Radon i vattnet?

Radon varken smakar, luktar eller syns- gör ett radonprov

Vi tillhandahåller marknadens bästa radonavskiljningsutrustning

 

Smakar vattnet salt?

Kustområden och områden med relikt vatten kan ha för höga natrium och kloridhalter. Vi kan erbjuda olika metoder  för avskiljning av salter

 

Tungmetaller i vattnet?

Tungmetaller såsom bly är ovanliga i ett råvatten. Påvisar vattenanalysen tungmetaller i kranvattnet är det sannolikt att de kommer från otillfredställande legeringar i VVS-armatur. Kontakta oss så berättar vi mer