house_hg
Partikelfilter
Avhärdningsfilter
Avsyrningsfilter
Järn-manganfilter
Oxidation

Det bästa vattnet för ditt hushåll

Livsmedelsverket har till uppgift att sammanställa de krav som gäller för ett dricksvatten. Gränsvärden på enskilda parametrar får inte överstigas, vattnet skall vara fritt från smittoämnen och får naturligtvis inte utgöra en hälsorisk.

 

Har man en egen brunn är man själv ansvarig för sitt vatten. Cirka 1,2 miljoner människor i Sverige får sitt vatten från egen vattentäkt. Så mycket som en femtedel av vattnet bedöms som otjänligt!

 

Dricksvattnet från våra vattenverk kontrolleras kontinuerligt mot de krav som gäller enligt Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. Vattenverken skall leverera ett rent och säkert dricksvatten. Dricksvattnet skall vara färglöst, luktfritt, smaka gott och helst vara njutbart att dricka.

 

Är dock rörledningarna från vattenverket överdimensionerade, vilket ger dålig omsättning på vattnet eller i dåligt skick finns det risk för att det annars så friska och säkra vattnet successivt blir förorenat av partiklar eller smakhämmande ämnen.

 

Har man tidigare i många år distribuerat hårt vatten i rörledningarna kan hårdheten på dricksvattnet hemma i tappkranen vara högre än hårdheten på det vatten som lämnar vattenverket.

 

 

Oavsett om ert vatten ursprungligen kommer från egen vattentäkt eller distribueras via det kommunala rörledningsnätet, så kan vi tillsammans med våra återförsäljare erbjuda olika vattenreningsprodukter för ett optimalt vatten.

 

Vår vattenrening är framtagen för alla som värdesätter kvalitet och som ställer höga krav på ett friskt och säkert vatten.

 

Partikelfilter BWT E1

Filterinsatsen i det nya partikelfiltret BWT E1 byts på ett par sekunder utan vattenspill. Läs mer om partikelfilter BWT E1