Avsyrningsfilter mot surt vatten med pH-höjande effekt

Nedfallande regn löser koldioxid ur luften. I kontakt med jorden löses olika mineraler upp. I kalkrik jord löses kalk, i kalkfattig jord kan inte samma mängd kalk lösas men mängden upplöst koldioxid är den samma. Detta leder till att överskjutande (aggressiv) kolsyra bildas. Aggressiv kolsyra har ledningsangripande egenskaper i synnerhet på koppar, vilket kan leda till omfattande skador med läckage på lång sikt. Effekten märks tydligt när ljushåriga personer får en grönaktig ton i håret vid duschning.

 

För att motverka detta används avsyrningsfilter som tillför vattnet mineraler och neutraliserar den aggressiva kolsyran samt höjer pH-värdet.

 

 

Letar du efter industrifilter för denna applikation?  

Klicka här

 

 

 

 

 Vill du göra en vattenanalys? 

 

Klicka här