BWT Service- tar hand om er vattenrening

Garanterad tillförlitlighet med service från BWT 

BWT erbjuder en hög servicenivå tack vare branschens bäst utbyggda serviceorganisation med rikstäckande service. Våra tekniker kan snabbt vara på plats, vilket minskar risken för produktionstillestånd eller skada på utrustning. 

All service utförs av egen personal, tillgången på reservdelar är hög genom egna reservdelslager runt om i landet.  

 

Original service, filtermassor och reservdelar till äldre vattenrening

Med tillgång till original reservdelar erbjuder vi service utförd av erfaren personal

samt filtermassor och reservdelar till äldre filter av bland annat följande fabrikat:

Culligan, HOH, Svenska HOH, HOH Vattenteknik, Vattenteknik, Aquafine,

Berson, Sterilight, Katadyn och Trojan.

 

Avhjälpande service

Vid fel kontaktas BWT som avhjälper felet.

Tjänsten delas in i standardservice och akutservice.

 

Förebyggande service

Funktionskontroll: Kontroll av samtliga funktioner samt att vattenreningen fungerar optimalt. Komponenter byts ut vid behov.

Tjänsten ingår i serviceavtal eller utförs vid förfrågan.

 

Upprättande av underhållsprogram: Ett väl genomtänkt serviceprogram utarbetat i samråd med kund sänker kostnader genom att felen förebyggs.

 

Värdehöjande service

Genom ett kontinuerligt underhåll och moderniseringar hålls vattenreningen
modern och funktionell, investeringens värde bevaras

 

Installation

Rätt utförd och korrekt intrimmad installation är viktigt för vattenreningens prestanda och livslängd. En felaktig installation kan leda till produktionstillestånd eller skada på utrustning.

 

Serviceavtal med BWT
Att teckna ett serviceavtal med oss är det mest ekonomiska och bekväma sättet att sköta underhållet på all vattenrening. Avtalet som utformas i samråd med kund kan vara mer eller mindre omfattande beroende på typ av vattenrening.  

Avtal kan tecknas både på BWT produkter och andra fabrikat.

Kontakta oss!

  

Tlf.: 040-691 45 00

Email: info@bwtwater.se

 

 

 

 

Original service, filtermassor och reservdelar