Vi utför ackrediterade
vattenanalyser

Egen brunn och enskilt avlopp?

25% av dricksvattnet som kommer från egen brunn beräknas vara otjänligt!

 

För att säkerställa både din hälsa och ditt enskilda avlopp är det viktigt ha ett tjänligt dricksvatten från brunnen. 

 

 • Ett hårt vatten (höga halter kalcium och magnesium) kan orsaka utfällningar och igensättningar av ditt enskilda avlopp
 • Ett mjukt vatten (hårdhet < 5 dH) kan orsaka korrosion på rören och ge problem med igensättningar

 • Höga halter järn (> 0,5 mg/l) kan orsaka beläggningar och igensättningar

 • För lågt eller för högt pH-värde påverkar avloppsreningen negativt genom att biofilmen i infiltrationen eller det aktiva slammet i reningsverket får felaktiga förutsättningar för att "bryta ner" organiska ämnen i slammet, vilket leder till igensättningar av avloppet

 

Tänk på att backspolningsvatten från dricksvattenfilter inte får ledas till ditt enskilda avlopp, då detta vatten kan förorsaka både slamflykt som "täpper" igen spridarrören i bädden eller orsakar för höga belastningar (vatten/organisk material)

 

Har du frågor om enskilda avlopp kontakta vår samarbetspartner, Uponor 

genom att klicka på Uponor- bygga avlopp

 

 Kontrollera ditt dricksvatten före du installerar ett enskilt avlopp

 

Vi samarbetar endast med ackrediterade laboratorier för att garantera högsta tillförlitlighet och kvalitet. Erfarna tekniker går igenom vattenanalysen och rekommenderar dig kostnadsfritt vilken vattenbehandling som bör installeras. 

Provpaketet består av förfrankerad kartong, provflaskor och instruktion

 

Våra provpaket hittar du hos:

 

 • Ledande VVS-grossister (kontakta din rörinstallatör)
 • BWT och Uponor återförsäljare

 • Du kan även beställa ett provpaket direkt från oss 

 

Vattenanalysen utförs till självkostnadspris (595 kr inkl. moms) och förslaget på åtgärd kommer dig tillhanda tillsammans analysresultatet och faktura på utförd analystjänst.

Normal hanteringstid 14 dagar. 

 

 

Vår vattenanalys omfattar följande parametrar:

 •  Lukt
 •  Turbiditet 

 •  Färg

 •  pH 

 •  Temperatur vid pH-mätning 

 •  Alkalinitet 

 • Konduktivitet 

 • Klorid 

 • Sulfat 

 • Flourid 

 • COD-mn 

 • Ammonium 

 • Ammonium-nitrogen (NH4-N) 

 • Fosfat (PO4) 

 • Fosfatfosfor (PO4-P) 

 • Nitrat (NO3) 

 • Nitrat-nitrogen (NO3-N) 

 • NO3/50+NO2/0,5 

 • Natrium Na

 • Kalium K

 • Kalcium Ca

 • Järn Fe

 • Magnesium Mg

 • Mangan Mn

 • Arsenik As

 • Bly Pb

 • Koppar Cu  

 • Uran U

 • Totalhårdet

 

 

Beställ vattenanalyspaket:

 

 

Rent och friskt dricksvatten? 

Problem med dricksvatten drabbar oftast hushåll med egen brunn.

 

25% av dricksvattnet som kommer från egen brunn beräknas vara otjänligt

 

 

  

 

Egen brunn och enskilt avlopp
Ditt dricksvatten kan påverka funktionen på ditt enskilda avlopp.

 

Tjänligt dricksvatten handlar om hälsa och smak men det är också en fråga om ekonomi.

 

 

  

 
Förnamn: * Efternamn: * Email: *
Gata: *
Postnr.: *
Stad: *
Land:
Meddelande: *
Vänligen fyll i obligatoriska fält