Vad betyder de olika bedömningarna?

Tjänligt: Vattnet är fullgott som dricksvatten och för övriga hushållsändamål.

Tjänligt med anmärkning: Vattnet har avvikande sammansättning men bedöms inte orsaka någon direkt risk för hälsan. Vattnet ligger dock i riskzonen och ogynnsamma förhållanden kan innebära en förändring i sammansättningen som leder till att vattnet blir otjänligt. En begränsad vattenanvändning kan vara nödvändig, exempelvis för barn och känsliga personer.

Otjänligt: Vattnet bör inte användas som dryck eller vid matlagning 
 

Vad gör jag om vattnet i min brunn inte är tjänligt?

På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) återfinns nyttig information kring bristande dricksvattenkvalitet och förslag på åtgärder för olika typer av problem. Du kan även kontakta miljö- och hälsovårdskontoret i din kommun alternativt BWT Vattenteknik, för att få information kring eventuella åtgärder.

 

Ackrediterat laboratorium

Analyser som ligger till grund för våra förslag på lämplig vattenreningsutrustning utföres av ett ackrediterat laboratorium (Eurofins).

 

Kontakta oss vid frågor

 

E-Mail: info@bwtwater.se
T.: +46 (0)40 691 45 00