Vatten - Det blå guldet

Vi går mot en tid där vattenbristen ökar och där tillgång till rent vatten inte längre är en självklarhet i många delar av världen. Ökade vattenföroreningar, torkflodläger och överexploatering av grundvattnet bidrar till den ständigt stigande vattenbristen.